Otevření sportovišť v Lysé nad Labem

V Lysé nad Labem jsou stejně jako ve většině republiky od 9.4.2020 opět otevřena veřejná sportoviště a dětská hřiště, která je možné využívat při dodržení následujících opatření:

– noste roušky
– udržuje odstup minimálně 2 metry
– společně sportují maximálně 2 osoby s vyjímkou členů domácnosti
– šatny a umývárny zůstavají nadále uzavřeny stejně jako zámecký park