Změna provozu městského úřadu a chystaná pomoc zdejším živnostníkům a malým firmám

Vážení spoluobčané,
 
Dnes bych Vás chtěl informovat o změně provozu městského úřadu a chystané pomoci města zdejším živnostníkům a malým firmám.
 
V souvislosti s postupným uvolňováním začne od pondělí 20. dubna městský úřad pracovat v plném personálním obsazení.
 
Osobní kontakt s veřejností bude nadále omezen a budova úřadu nebude volně přístupná.
 
Úřední hodiny v pondělí a ve středu, budou zachovány od 7.00 do 18.00 hod. Návštěvu si musíte dohodnout telefonicky s daným úředníkem.
Telefonní seznam je na stránkách města a na vstupních dveřích budovy úřadu.
 
Pro vyřizování na odboru dopravy (evidence řidičů, vozidel) a na odboru vnitřních věcí (občanské průkazy, cestovní pasy) musíte být objednaní přes on-line objednávkový systém, který je umístěn na stránkách města.
 
Jednotliví klienti budou přicházet před budovu úřadu v objednaném čase, kde si je příslušný úředník vyzvedne.
 
V souvislosti s vládními opatřeními, která negativně zasahují do hospodaření firem a živností se vedení města rozhodlo v této situaci pomoci. Jsme připraveni poskytnout pomoc živnostníkům a malým firmám, které mají sídlo nebo provozovnu v Lysé nad Labem. Proto Vás žádáme o vyplnění krátkého dotazníku.
 
Odkaz najdete zde:
 
 
nebo na webových stránkách města.
 
Na základě Vašich odpovědí, předloží vedení města návrhy konkrétní pomoci do zastupitelstva města ke schválení.
 
Ing. Karel Otava, starosta města