Nové osvětlení v ulici Lesní v Milovicích

Město Milovice nově instaluje nové veřejné osvětlení v části ulice Lesní. V této ulici, kde se pohybuje stále větší množství osob a vozidel, se tak zvýší úroveň jejich bezpečnosti.

Toto osvětlení bude zároveň nápomocno i s řešením problému s přemnoženou černou zvěří, která je v této lokalitě stále častěji k vidění.

Město celoročně řeší problematiku výskytu divokých prasat v blízkosti obydlené části města ve spolupráci se správou vojenských lesů, která má tuto honitbu na starost.

Černou zvěř se lesní správce vojenských lesů a jeho spolupracovníci snaží vytlačit hlouběji do lesů za hranice města například za pomoci honících psů, odchytových pastí a dochází k odstřelu jednotlivých kusů. Vše výše uvedené probíhá za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů.

Pokud by se Vám stalo, že byste divoká prasata někde ve městě potkali, prosím nahlaste to tiskové mluvčí města pí. Evě Hruškové prostřednictvím těchto kontaktů:

Telefon:
pevná linka: 325 517 104
mobilní: 734 107 971

Email:
oficiální: eva.hruskova@mesto-milovice.cz

http://urad.mesto-milovice.cz/cs/mestsky-urad/kontakty/kancelar-uradu/eva-hruskova.html