Informace k objízdné trase a parkování při rekonstrukci ul. ČSA v Lysé nad Labem

11. ledna se uzavírá ulice Československé armády v místě od ulice Resslova po křižovatku ulic K Milovicům a Ke Vrutici. Tím se výrazně komplikuje doprava v oblasti sídliště. V této souvislosti je na sídlišti v ulici Průběžná stanovena přechodná úprava dopravního značení. Dopravním značením B28 „Zákaz zastavení“ je omezeno zastavení po celé délce ulice v obou směrech a dopravní značkou B32 „Průjezd zakázán“ je omezen vjezd.
 
Zákaz zastavení komplikuje parkování pro cca. 50 vozidel, pro která se hledala náhradní parkovací místa, což rozhodně nebylo nic jednoduchého. Nicméně místa, která byla vybrána, jsou adekvátní této složité situaci, v tak hustě obydlené lokalitě jako je sídliště.
 
1. Fotbalové hřiště nebo vlastně pouze jeho část (blíže k separačnímu dvoru), kam se vjíždí z ulice Ke Vrutici tato plocha je osvětlená.
 
2. Lomená ulice, parkování podél panelové komunikace po levé straně z pohledu od ulice Průběžná.
 
3. Resslova ulice, po pravé straně od křižovatky s Průběžnou ulicí po ulici ČSA.
 
Další jednotlivá místa si lidé určitě najdou i sami, ale strážníci nemohou tolerovat parkování tam, kde nebude zachována průjezdnost ostatních vozidel, včetně vozidel integrovaného záchranného systému.
 
Parkujte, ale parkujte prosím ohleduplně!
 
Průjezdnost přes sídliště byla omezena zákazovou značkou. Tato dopravní značka, ale nijak neomezuje obyvatele sídliště, ani ty, kteří jedou za svými příbuznými do této lokality, do zásilkovny, nebo obchodu.
 
Přesunuty byly i autobusové zastávky, na které narazíte pod garážemi.
Průjezd přes sídliště není žádným způsobem vázán na parkovací známku.
Pro obyvatele z Luční ulice je zajištěn průjezd do ulice K Vodárně.
 
Apelujeme na řidiče, aby průjezd neblokovali parkováním. Je nutné zachovat průjezdnost pro integrovaný záchranný systém a pro vozidla zajišťující obslužnost této lokality.
 
Po celou dobu rekonstrukce ulice Československé armády je stanovena objízdná trasa pro osobní automobily přes Milovice a Stratov.