Skončila rekonstrukce hřbitova v Milovicích

V lednu tohoto roku započala velká rekonstrukce milovického hřbitova a nyní po třičtvrtě roce jsme s prací hotovi. Touto rekonstrukcí hřbitov získal tolik potřebná hrobová místa 90 jednohrobů a 14 dvojhrobů a rozšířila se plocha vsypové loučky. Vzniklo nové parkoviště s 28 parkovacími místy a nové vstupy. Nová je také obvodová zeď a cesty, rekonstrukcí prošly rozvody elektřiny a vody. Součástí je nový mobiliář v podobě laviček a altánu vč. odpadkových košů. K zalévání můžete využít tři nová pítka. Na jaře bude prostor osazen novou zelení a poté již nebude nic bránit plnému využívání těchto obnovených prostor. Realizace: realizační firma Baracom, a.s. Ing. Arch. Josef Pálka Arch. Mikuláš Medlík