Předání čestného občanství Milovic

Milovice se poprvé v historii města rozhodly udělit čestná občanství.

Zastupitelé města se rozhodli touto formou uzání poctít bývalého prezidenta Václava Havla in memoriam společně s hudebníkem a někdejším politikem Michaelem Kocábem, kteří toto ocenění získali za jeho zásluhy na odsunu sovětských vojsk z naší země a rozvoji města Milovice.

Návrhy na udělení čestných občanství projednali zastupitelé 21. června, tedy v den zmíněného výročí odchodu vojsk a k samotnému aktu udělení čestného občanství p. Kocábovi došlo symbolicky 17. listopadu.

Vy se nyní můžete podívat na video, ve kterém jsme tuto událost zaznamenali a to včetně následného rozhovoru p. Kocába s Janem Burdou o tom, jaké okolnosti tento odsun provázely.

Je nutno dodat, že si vzpomínky na tuto dobu do jisté míry nic nezadají s příběhy legendárního agenta královského veličenstva s číslem 007.

Tak se skvěle bavte !