Československé vojenské jednotky v SSSR 1941 – 1945

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ⬇️ ⬇️
 
V rámci 55. výročí úmrtí genmjr. Richarda Tesaříka připravilo Město Milovice ve spolupráci s ČsOL cyklus výstav o našich zahraničních vojácích za 2. světové války.
Druhá výstava „Československé vojenské jednotky v SSSR 1941 – 1945“ je věnována našim vojákům na východní frontě – tzv. Svobodovcům.
 
Na 64 panelech výstavy jsou poutavě zachyceny osudy našich hrdinů od riskantních útěků z okupované vlasti a internace v sovětských lágrech, přes boje na území dnešní Ukrajiny (Sokolovo, Kyjev, Bíla Cerkev…), osvobozování vlasti (Dukelský průsmyk, Ostrava, Břest…), až po vítězný pochod Prahou v květnu 1945.
 
Na závěr jsou zmíněna i léta poválečná, kdy řada příslušníků Československých východních jednotek čelila komunistické perzekuci.
 
Výstava je bohatá hlavně na dobové fotografie a obsahuje celou řadu snímků s předměty konkrétních účastníků bojů.
 
Výstavu „Československé vojenské jednotky v SSSR 1941 – 1945“ je možné shlédnout v atriu radnice do 3. 4. 2022