Vyjádření města Milovice k průběhu přípravy místního referenda.

Vyjádření města Milovice k průběhu přípravy místního referenda.
 
Petice o zástavbě Hakenova stadionu a změna územního plánu, to jsou slova, která v poslední době slyšeli mnozí z vás.
 
Často se nás ptáte, jak se věci mají. O změně územního plánu jsme Vás informovali v samostatném videu a v případě petice postupujeme v souladu se zákonem o právu petičním.
To znamená, že v současné době probíhá proces kontroly petičních archů doručených přípravným výborem a přepočítávání platných podpisů milovických občanů.
 
Při kontrole byly zjištěny skutečnosti, nasvědčující tomu, že došlo ke spáchání trestného činu v souvislosti s přípravou místního referenda a tyto skutečnosti jsme povinni oznámit orgánům činným v trestním řízení.
 
To však nemá vliv na zastavení celého procesu a jakmile bude přípravným výborem doručen potřebný počet platných podpisů, tak zastupitelstvo města rozhodne o vyhlášení místního referenda.