Rekonstrukce domu č.p. 13. v Lysé nad Labem

Byli jsme pozvání, abychom Vás seznámili s projektem rekonstrukce domu čp. 13, který je umístěn na náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

V dubnu roku 2021 město slavnostně předalo staveniště zhotoviteli a nyní je téměř po roce a půl tato stavba dokončena.

Řadový dvoukřídlý dům čp. 13, nacházející se v urbanisticky významné poloze v severní části náměstí Bedřicha Hrozného, patří k historicky i architektonicky hodnotným domům města, a tak bylo nutné dle dikce památkářů zachovat historické pojetí budovy, např. tvary oken, balkon, reliéf fasády, nebo překrásná kachlová kamna.

Pozoruhodný je však i po kulturní stránce v souvislosti se dvěma osobnostmi – MUDr. Rudolfem Jedličkou a MUDr. Františkem Tichým. Na památku proslulého rodáka R. Jedličky byla v přízemí mezi okny zasazena kovová pamětní deska 

Kromě nových učeben pro ZŠ B Hrozného zde vznikl i prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu.

Díky zástupců města letí i za osobou paní ředitelky základní školy B. Hrozného, Irenou Jarešovou, za pomoc při realizaci celého projektu.