Jarní Řemeslný Jarmark v Lysé nad Labem 2023

V sobotu 15. dubna proběhl na náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem 14. ročník Řemeslného Jarmarku.

 

Návštěvníci se jako již tradičně mohli seznámit s ukázkami tradičních řemesel. Svůj um zde předváděl například mistr kovář, hrnčíř, řezbář nebo přadlena. Jako vždy bylo možné si zakoupit celou škálu českých rukodělných výrobků nebo si něco vyrobit v rámci mnoha tvůrčích dílen pro děti i dospělé.

 

Celá akce měla charitativní rámec, v rámci nějž se pořadatelům podařilo na pomoc čytřleté Elince a šestiletému Adámkovi, vybrat krásných 25 376,-

 

Více podrobností najdete v naší reportáži nebo na Facebookové stránce Jarmarku:https://www.facebook.com/remeslnyjarmark/?locale=cs_CZ