Dostavba základní školy v Kostelní ulici – Čelákovice

Město Čelákovice se stalo ve spolupráci s MŠMT jedním z prvních 5 měst, kterým se podařilo zvládnout dokončit přípravu projektu výstavby nebo rekonstrukce základních škol, v takzvaném prstenci kolem Prahy.

Z hlediska města se jedná o největší stavební zakázku od roku 1989 s předpokládanou cenou díla 106 535 256,- Kč. 

Časový harmonogram projektu

 • 5.2.2019 – Rada města zvolila zhotovitele stavebních prací
 • 8.3.2019 – Město Čelákovice požádalo MŠMT o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • 29.4.2019 – MŠMT doručilo městu Čelákovice rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě souhlasu Ministerstva financí
 • 6.5.2019 – Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
 • 7.5.2019 – Zastupitelstvo města Čelákovic vzalo na vědomí informace o investiční akci „Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“ a byly zahájeny zemní práce.
 • 17.5.2019 – Slavnostní poklep základního kamene stavby
 • rok 2020 – Kapacita základní školy se zvýší díky dostavbě o 200 žáků a výuku již nebude nutné realizovat v náhradních prostorech

Dostavba Kamenky v číslech

 • Obestavěný prostor: 14940 metrů krychlových
 • Užitková plocha celkem: 2778 metrů čtverečních
 • Celková kapacita žáků: 850
 • Celkový počet tříd: 34