Předání nové stavby pavilonu C ZŠ. J.A. Komenského v Lysé nad Labem

13. listopadu proběhlo předání nové stavby pavilonu C ZŠ. J.A. Komenského v Lysé nad Labem, která byla vybudována během roku 2020.

Stavba byla financována za podpory dotačního programu ministerstva financí. Celková cena stavby je téměř 23 mil. korun z čehož byla za pomoci dotačního titulu financována částka 11,5 mil. korun.

Výstavba obsahuje 3 nové kmenové učebny, kabinety a sociální zařízení. Z vnější části budovy bylo přistavěna únikové schodiště a součástí této stavby je i výtah pro bezbariérový přístup.

Další podrobnosti najdete v tomto videu.