Rekonstrukce komunikace v ulici ČSA – Lysá nad Labem

Stavba komunikace ČSA v Lysé nad Labem nyní právě prochází velice náročnou fází. Je zde prováděna pokládka sítí v geologicky nestabilním podloží – tekutých píscích.

Z tohoto důvodu bylo po dohodě s investorem, Krajskou správou pro
údržbu silnic Středočeského kraje, přistoupeno k realizaci stavby pomocí technologie štětových larzenových stěn s hloubkou založení až 12m.

Tyto okolnosti sebou nesou velmi vysokou zátěž zejména z hlediska zvýšené produkce hluku a otřesů v blízkém okolí této stavby.

Město Lysá nad Labem si velmi váží trpělivosti s jakou k této náročné stavbě přistupují obyvatelé této lokality a omlouvá se za problémy, které tato stavba způsobuje.