Rekonstrukce radnice v Lysé nad Labem

Budova staré radnice č. p. 23 v Lysé nad Labem je chráněnou kulturní památkou. Jde o pozdně barokní novostavbu z let 1746 – 1747, vzniklou v místě bývalé židovské čtvrti. Pozemek městu darovali v roce 1741 vlastníci panství Kateřina a Karel Sweerts-Sporck.
 
Radnice nesloužila vždy jen účelům správy města, ale také jako městské vězení, byl zde umístěn archiv, šenk, ale i hostinské pokoje nebo byty pro důstojníky.
 
Architektonicky jde o dvoupodlažní stavbu s výrazným pětiosým podloubím na jihu.
 
Radnice, jako reprezentační budova města, prošla za posledních šest let rozsáhlou rekonstrukcí.
 
Nejnáročnější na projektovou přípravu a na realizaci byla přestavba půdního prostoru na konferenční sál se zázemím a terasou. Venkovní prosklený výtah vyřešil bezbariérový přístup do všech prostor radnice.
 
Dle informací, které jsme získali od zástupců města, chtějí nový konferenční sál využívat ke slavnostním příležitostem.
 
Jako první kulturní program v tomto prostoru vystoupil se svými koncertem kytarový virtuos Lukáš Sommer s klarinetistkou Annou Paulovou.
 
Jako bonus na konci videa scénka s hrabětem Šporkem 😁