Stavba nové lávky na mostu B. Hrabala v Lysé nad Labem 2023

Máme pro Vás aktuální informace o stavu probíhajících prací na mostu Bohumila Hrabala. Téměř dokončené jsou terénní práce na nájezdech, kde zbývá už jen vybudování samotné vozovky cyklostezky a jejího příslušenství.
Poté se přistoupí k finálním zemním úpravám a v průběhu podzimu navazujícím vegetačním úpravám a náhradní výsadbě.
Na mostě samotném právě probíhá demontáž ocelových částí staré lávky, aby na jejich místo bylo možné instalovat lávku novou. Dle vyjádření zástupců zhotovitele, je proces jejich demontáže hotov zhruba ze 70 %..
Po dokončení demontáže, bude na most dopravena nová lávka, kterou pracovníci stavby připevní na stávající mostní konstrukci. Celá tato operace by měla být dokončena v horizontu dvou až tří týdnů. Následně budou na most instalována zábradlí a další prvky.
Posledním, technologicky nejnáročnějším krokem plánovaných prací, je instalace nového mostního závěru. Jedná se o technologický prvek mostní konstrukce, který tvoří pohyblivou spojku mezi vlastním mostem a vozovkou. Tato činnost bude organizována na etapy a bude nejdéle zatěžovat dopravu.
Co se týká dopravních omezení, je v tuto chvíli zřejmé, že semafory na mostě zůstanou minimálně do konce září.