Seniorské WikiMěsto 2023 v Lysé nad Labem

Každý rok se vydá skupinka absolventů seniorských aktivit na vybrané místo v České republice, kde přes víkend editují, fotí a obecně pracují na tom, aby obohatili českou Wikipedii. Tento rok není výjimkou a tak bylo dnes v Lysé nad Labem oficiálně zahájeno letošní Seniorské WikiMěsto!
 
Program pro účastníky začal v pátek 15. září odpoledne prohlídkou vnitřních prostor zámku Lysá nad Labem, které obvykle nejsou veřejnosti přístupné, po které následovala komentovaná procházka zámeckým parkem. Poté se program přesunul do nově zrekonstruovaného prostoru Podkroví, které se nachází v budově místní staré radnice.
 
Na oficiálním zahájení nás přivítala místostarostka Mgr. Radka Bláhová a radní Ing. Jan Marek, vedle jejich proslovů pak zazněla slova hlavního lektora Wikimedia ČR Pavla Bednaříka, ale i účastníků samotných.
 
Na Seniorském WikiMěsto bylo dohromady přítomno 8 aktivních wikipedistů-seniorů, které doplňoval lektorský tým sestaven taktéž z wikipedistů seniorů a tým organizační. Všichni účastníci se během tří dnů mohli podívat i do prostor veřejnosti obvykle nepřístupných, zejména je tak potřeba vypíchnout Beniesovu vilu, malou vodní elektrárnu na Labi a zámek Bon Repos.
 
Krom návštěv důležitých míst je však primárním úkolem Seniorského WikiMěsta wikipedii rozšířit o nové informace, celé či části článků a fotografie. V průběhu následujících týdnů tedy účastníky krom láskyplného vzpomínání na Lysou čekají i hodiny práce, aby mohli internetovým uživatelům dopřát nejnovější a kvalitní informace o regionu.
 
Informace i program seniorského Wikiměsta jsou dostupné na stránkách akce.
Vybrané fotografie, které vznikly během akce, jsou volně dostupné na Wikimedia Commons v této složce.